Služba kresťanskej literatúry

Pohľadnicový kalendár 2018

Pohľadnicový kalendár 2018

Malý nástenný pohľadnicový kalendár s peknými fotografiami a biblickými veršami v češtine, ktorý sa dá potom použiť na pohľadnice...

1,00€   

Zjavenie - Môj prvý komentár (30)

Zjavenie - Môj prvý komentár (30)

Tieto komentáre sú koncipované v línii osvedčeného evanjelikálneho a historického kresťanského výkladu Písma. Ich stručnosť Vám dovoľuje za málo času ..

2,75€ 4,60€   

Corrie ten Boomová - Strážkyňa anjelskej skrýše

Corrie ten Boomová - Strážkyňa anjelskej skrýše

Príbeh holandskej kresťanky, ktorá svoju vieru ukázala pri ukrývaní židov počas 2. svetovej vojny, za čo bola poslaná do koncentračného tábora. Po vys..

3,10€ 3,30€   

Spokojnosť - vzácny klenot kresťana [mp3]

Spokojnosť - vzácny klenot kresťana [mp3]

Môže byť kresťan spokojný uprostred strádaní, bolestí, strát, vonkajších nepokojov a tragédií? Apoštol Pavol bol, lebo sa naučil tajomstvu spokojnosti..

1,58€   

Biblické poznámky milovaným (PREDPLATNÉ na aktuálny rok - 12 brožúr)

Biblické poznámky milovaným (PREDPLATNÉ na aktuálny rok - 12 brožúr)

Jedinečné svojho druhu na Slovensku, hlboké, praktické, výkladové, aplikačné čítanie cez Bibliu na každý deň. Biblické poznámky milovaným sú denn..

12,00€   

Myšlienky milovaným

Myšlienky milovaným

Už roky rozposielame emailom kresťanskú myšlienku na povzbudenie vo viere. Myšlienky pochádzajú z pera alebo úst zbožných kresťanov. Poslúžili na obče..

0,00€   

Mäkké stoličky, tvrdé slová

Mäkké stoličky, tvrdé slová

Ak hľadáte nanajvýš pútavú knihu vo forme dialógu pastora a mladého kresťana o pálčivých otázkach vyvolenia, straty spasenia, vytrvaní veriaceho, Bože..

4,75€ 4,95€