Služba kresťanskej literatúry

Evanjelizačné kázne 2017 - Zoznam s osnovami

Evanjelizačné kázne 2017 - Zoznam s osnovami

Spoznajte evanjeliové kázne z rozličných miest Svätého Písma s podrobne vypísanými osnovami, apelujúcimi argumentmi a praktickými aplikáciami. Vhodné ..

Evanjelizačné kázne - 2017 [mp3]

Evanjelizačné kázne - 2017 [mp3]

Jedine evanjelium Božie je mocou Božou k spaseniu človeka (R. 1:16) a jeho kázanie je Bohom určený primárny prostriedok (R.10:17,14). Potom ak h..

1,58€   

O neslobodnej vôli

O neslobodnej vôli

Toto je Lutherov druhý najdôležitejší spis. Luther v ňom konfrontuje najväčšieho učenca reformácie Erazma v otázke stavu našej vôle po páde do hr..

ŽALMY a HYMNY kresťanskej viery [2018]

ŽALMY a HYMNY kresťanskej viery [2018]

Spevník obsahuje výber z piesní, ktoré žehnali Kristovu cirkev storočiami až doposiaľ. Pri zostavovaní spevníka sme kládli dôraz na vernú biblickú výp..

Biblické poznámky milovaným (PREDPLATNÉ na aktuálny rok - 12 brožúr)

Biblické poznámky milovaným (PREDPLATNÉ na aktuálny rok - 12 brožúr)

Jedinečné svojho druhu na Slovensku, hlboké, praktické, výkladové, aplikačné čítanie cez Bibliu na každý deň. Biblické poznámky milovaným (BPM) s..

12,00€   

Myšlienky milovaným

Myšlienky milovaným

Už roky rozposielame emailom kresťanskú myšlienku na povzbudenie vo viere. Myšlienky pochádzajú z pera alebo úst zbožných kresťanov. Poslúžili na obče..

0,00€   

Mäkké stoličky, tvrdé slová

Mäkké stoličky, tvrdé slová

Ak hľadáte nanajvýš pútavú knihu vo forme dialógu pastora a mladého kresťana o pálčivých otázkach vyvolenia, straty spasenia, vytrvaní veriaceho, Bože..

4,75€ 4,95€