DVD, CD vyučovaniaUpresniť


Numeri - výklad knihy Písma [mp3]

Numeri - výklad knihy Písma [mp3]

Kniha Numeri (4. knihy Mojžišova) je plná lekcií pre dnešných kresťanov, ktorí putujú po púšti života do svojej vlasti. Ako úspešne prejsť týmto život..

1,58€   

Numeri - Zoznam s krátkymi úvodmi k počúvaniu

Numeri - Zoznam s krátkymi úvodmi k počúvaniu

Zoznam kázní s krátkymi úvodmi k počúvaniu vytvára príležitosť počúvať kázne s lepšou prehľadnosťou a označiť si kázeň, ktorú ste si už vyp..

1,63€ 1,82€   

Jánovo evanjelium - Výklad knihy Písma [mp3]

Jánovo evanjelium - Výklad knihy Písma [mp3]

Evanjelium podľa Jána prekrásne vykresľuje Pána Ježiša jako Spasiteľa a pravého Boha, svetlo, čo prišlo na svet od Otca. Sedem ohromujúcich znam..

1,58€   

1. & 2. Tesalonickým - výklad knihy Písma [mp3]

1. & 2. Tesalonickým - výklad knihy Písma [mp3]

Listy Tesalonickým sú v poradí posledné dva listy apoštola Pavla určené zborom. Sú to najkratšie listy a pravdepodobne nepatria u väčšiny čítateľov me..

1,58€   

1. & 2. Tesalonickým - Zoznam s krátkymi úvodmi k počúvaniu

1. & 2. Tesalonickým - Zoznam s krátkymi úvodmi k počúvaniu

Zoznam kázní s krátkymi úvodmi k počúvaniu vytvára príležitosť počúvať kázne s lepšou prehľadnosťou a označiť si kázeň, ktorú ste si už vyp..

2,48€ 2,75€   

Daniel - výklad knihy Písma [mp3]

Daniel - výklad knihy Písma [mp3]

Kniha Daniel je plná potešenia napriek neutešenej situácii zajatia Božieho ľudu. Boh je zvrchovane na tróne a dokonca najsilneší vládcovia to nakoniec..

1,58€   

Daniel - Zoznam s krátkymi úvodmi k počúvaniu

Daniel - Zoznam s krátkymi úvodmi k počúvaniu

Zoznam kázní s krátkymi úvodmi k počúvaniu vytvára príležitosť počúvať kázne s lepšou prehľadnosťou a označiť si kázeň, ktorú ste si už vyp..

1,60€ 1,78€   

Evanjelizačné kázne - 2017 [mp3]

Evanjelizačné kázne - 2017 [mp3]

Jedine evanjelium Božie je mocou Božou k spaseniu človeka (R. 1:16) a jeho kázanie je Bohom určený primárny prostriedok (R.10:17,14). Potom ak h..

1,58€   

1. Korintským - výklad knihy Písma [mp3]

1. Korintským - výklad knihy Písma [mp3]

Prvý list Korintským je plný vyučenia pre kresťanov a cirkevné zbory od prvého storočia podnes. Poznať tento list znamená poznať Božie riešenia na..

1,58€   

Ísť životom sám [mp3]

Ísť životom sám [mp3]

Môžem žiť naozaj naplnený a spokojný život, ak mi nie je dané žiť v manželstve? Je život bez manželstva zamýsľaný, aby bol trápením, alebo je to dar s..

1,58€   

Ísť životom sám [sprievodná brožúra s osnovou na poznámky]

Ísť životom sám [sprievodná brožúra s osnovou na poznámky]

Môžem žiť naozaj naplnený a spokojný život, ak mi nie je dané žiť v manželstve? Je život bez manželstva zamýsľaný, aby bol trápením, alebo je to dar s..

3,84€   

1. Korintským - Zoznam s krátkymi úvodmi k počúvaniu'

1. Korintským - Zoznam s krátkymi úvodmi k počúvaniu'

Zoznam kázní s krátkymi úvodmi k počúvaniu vytvára príležitosť počúvať kázne s lepšou prehľadnosťou a označiť si kázeň, ktorú ste si už vyp..

1,50€ 1,70€   

Evanjelizačné kázne - 2016 [mp3]

Evanjelizačné kázne - 2016 [mp3]

Jedine evanjelium Božie je mocou Božou k spaseniu človeka (R. 1:16) a jeho kázanie je Bohom určený primárny prostriedok (R.10:17,14). Potom ak h..

1,58€   

Evanjelizačné kázne - 2015 [mp3]

Evanjelizačné kázne - 2015 [mp3]

Jedine evanjelium Božie je mocou Božou k spaseniu človeka (R. 1:16) a jeho kázanie je Bohom určený primárny prostriedok (R.10:17,14). Potom ak h..

1,58€   

Evanjelizačné kázne - 2014 [mp3]

Evanjelizačné kázne - 2014 [mp3]

Jedine evanjelium Božie je mocou Božou k spaseniu človeka (R. 1:16) a jeho kázanie je Bohom určený primárny prostriedok (R.10:17,14). Potom ak h..

1,58€   

Evanjelizačné kázne - 2013 [mp3]

Evanjelizačné kázne - 2013 [mp3]

Jedine evanjelium Božie je mocou Božou k spaseniu človeka (R. 1:16) a jeho kázanie je Bohom určený primárny prostriedok (R.10:17,14). Potom ak h..

1,58€   

Evanjelizačné kázne - 2010, 2011, 2012 [mp3]

Evanjelizačné kázne - 2010, 2011, 2012 [mp3]

Jedine evanjelium Božie je mocou Božou k spaseniu človeka (R. 1:16) a jeho kázanie je Bohom určený primárny prostriedok (R.10:17,14). Potom ak h..

1,58€   

Evanjelizačné kázne - 2009 [mp3]

Evanjelizačné kázne - 2009 [mp3]

Jedine evanjelium Božie je mocou Božou k spaseniu človeka (R. 1:16) a jeho kázanie je Bohom určený primárny prostriedok (R.10:17,14). Potom ak h..

1,58€   

Evanjelizačné kázne - 2006, 2007, 2008 [mp3]

Evanjelizačné kázne - 2006, 2007, 2008 [mp3]

Jedine evanjelium Božie je mocou Božou k spaseniu človeka (R. 1:16) a jeho kázanie je Bohom určený primárny prostriedok (R.10:17,14). Potom ak h..

1,58€   

Spokojnosť - vzácny klenot kresťana [mp3]

Spokojnosť - vzácny klenot kresťana [mp3]

Môže byť kresťan spokojný uprostred strádaní, bolestí, strát, vonkajších nepokojov a tragédií? Apoštol Pavol bol, lebo sa naučil tajomstvu spokojnosti..

1,58€   

Duchovné dary: apoštol, prorok, jazyky, výklad jazykov, pastor [mp3]

Duchovné dary: apoštol, prorok, jazyky, výklad jazykov, pastor [mp3]

Duchovné dary je nádherná téma, lebo prináša bohatstvo Kristovho vykúpenia do cirkvi po Jeho vstúpení. Téma však bola v posledných rokoch vecou mnohýc..

1,58€   

Ježiš NAOZAJ - historické pravdy, ktorými si musíme byť istí! [mp3]

Ježiš NAOZAJ - historické pravdy, ktorými si musíme byť istí! [mp3]

Ježiš NAOZAJ... Životne dôležité pravdy pomôžu nielen kresťanom sa upevniť, ale aj iným, čo tieto pravdy opúšťajú, sa zastaviť. Prečo by mali zostávať..

1,58€   

Kráľovstvo Božie [mp3]

Kráľovstvo Božie [mp3]

Kráľovstvo Božie patrí medzi nosné a tiež úchvacujúce témy celého Písma. Pán i apoštoli ho učia. Ako prichádza? Čo so sebou pre nás prináša? Aké prakt..

1,58€   

Kresťan v plnej výzbroji [mp3]

Kresťan v plnej výzbroji [mp3]

Keby kresťania viac vedeli, v akom zápase sa ocitli po svojom obrátení. A keby vedeli, koľko bolo Kristom získané pre ich denné i dlhodobé zápasy a ko..

1,58€   

Kristov milostivý dar pastora [mp3]

Kristov milostivý dar pastora [mp3]

Boh sľúbil v časoch SZ, že s Mesiášom príde doba, keď, dá dary pastora do cirkevných zborov, a týmito darmi bude slúžiť ku kŕmeniu svojich ovečiek a k..

1,58€   

Obliekanie hodné Pána [mp3]

Obliekanie hodné Pána [mp3]

Obliekanie znamená pre kresťana viac, ako myslí. Je to reč, ktorou hovorí najviac času svojho života, dokonca aj keď mlčí. Má nám však Boh čo povedať ..

1,58€   

Pôst [mp3]

Pôst [mp3]

Čo je biblický pôst? Čo od neho očakávať a čo nie? Ako často a akým spôsobom ho praktizovať? Vyučovania prechádzajú postupne celou témou a biblicky a ..

1,58€   

Prameň života [mp3]

Prameň života [mp3]

Prečo je tak výnimočné spoznávať osobu Pána Ježiša Krista? Aká je Jeho odveká sláva, ktorú opúšťal, keď prišiel na zem? Akú zmluvu uzavrel s Otcom pre..

1,58€   

Spoločenstvo s Bohom Otcom, Synom a Duchom Svätým [mp3]

Spoločenstvo s Bohom Otcom, Synom a Duchom Svätým [mp3]

Spoločenstvo s Trojjediným Bohom – najkrajšie privilégium a predsa tak málo poznané. Pre jedných je vecou nestálych pocitov, pre iných iba neosobným r..

1,58€   

Stavy človeka od stvorenia po večnosť [mp3]

Stavy človeka od stvorenia po večnosť [mp3]

Ako nádherne a nádejne vyzeral človek, keď ho Boh stvoril? Čím sa človek stal vo svojom páde a ako hlboko klesol a čo na seba priniesol? Aký sa musí s..

1,58€   

Učenie o milosti Božej v spasení [mp3]

Učenie o milosti Božej v spasení [mp3]

Doktríny milosti odhaľujú dnes zabudnuté a predsa storočiami verené pravdy medzi najzbožnejšími ľuďmi viery. Ak túžite uvidieť, čo to musí byť za milo..

1,58€   

Umŕtvovanie hriechu [mp3]

Umŕtvovanie hriechu [mp3]

Prečo stále padám do tých istých hriechov? Prečo tak málo postupujem v posvätení? Čo je to za boj, v ktorom sa cítim neraz bojovať sám so sebou, ako s..

1,58€   

Ukazujem 1 až 32 zo 32 (1 stránok)